Kamaitachi no yoru: Tokubetsu-hen (1998/PlayStation)

Famitsu 1994 > 30/40 (version Super Famicom)

Laisser un commentaire